Kampaania on lõppenud!

Kampaania reeglid

1. Alates 01.05.2017 kuni 24.06.2017 toimub Felixi tarbijamäng (edaspidi kampaania), mida korraldab AS Põltsamaa Felix asukohaga Tallinna mnt 1, 48103, Põltsamaa (edaspidi korraldaja).

2. Kampaania auhindadeks on kampaanias osalejate vahel igapäevaselt, (kokku 55 päeva) väljaloositavad Felixi toodete komplektid (edaspidi kinkekott) ning igal nädalal (kokku 8 nädalat) väljaloositavad iPhone 7 (edaspidi telefon).

3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

4. Kampaania auhindade võitmiseks tuleb kampaanias osalejal osta ükskõik milline Felixi tomatiketšup ja registreerida perioodil 01.05-24.06.2017 ostutšeki number kampaanialehel www.felix.ee/jaanid. 5. Registreeritud ostutšekk tuleb alles hoida kuni kampaania lõpuni. Registreerimine kampaanialehel on tasuta.

6. Kampaanialehel registreerimisega kinnitab kampaanias osaleja korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, soovi osaleda kampaanias ja nõustumist korraldaja poolt kehtestatud kõikide kampaania tingimustega.

7. Ajavahemikul 01.05–24.06.2017 loositakse iga päev kell 23:59 kampaanias osalejate vahel välja üks kinkekott. Kinkekottide loosimises osalevad kõik kampaania reeglitele vastavalt kodulehel registreerunud isikud, kes on registreerunud 24 tunni jooksul enne järgmist loosimist.

8. Kõik nädala jooksul kinkekoti loosimisel osalenud ostutšekid osalevad ka iPhone 7 loosimisel. Üks iPhone 7 loositakse välja kampaania jooksul igal pühapäeval, kell 23:59 (v.a. kampaania viimane nädal, mil loosimine toimub laupäeval, kell 23:59). Kokku toimub iPhone 7 loosimine 8-l korral, loosimised toimuvad järgnevatel kuupäevadel: 7.mai, 14.mai, 21.mai, 28.mai, 4.juuni, 11.juuni, 18.juuni ja 24.juuni kl 23:59.
Nädala jooksul registreeritud ostutšekid ei osale enam järgmise nädala iPhone 7 loosimises. Ühte ostutšekki saab registreerida vaid ühe korra.

9. Auhindade loosimises osalevad kõik kampaania reeglitele vastavalt kodulehel registreerunud isikud.


Võidust teatamine ja auhindade kättesaamine

10. Telefoni ja kinkekoti võitjate nimed avaldatakse internetis aadressil www.felix.ee/jaanid hiljemalt loosimisele järgneval kolmandal tööpäeval.

11. Võitjatega võetakse personaalselt ühendust.

12. Telefon antakse võitjale üle isiklikult, auhinna väljastamise aluseks on kampaanialehel registreeritud tšeki ja isikut tõendava dokumendi esitamine.

13. Kinkekott saadetakse võitjatele Omniva pakiautomaadi kaudu, auhinna väljastamise aluseks on kampaanialehel registreeritud tšeki esitamine, mida võitja saab teha alljärgnevalt:
13.1. elektrooniliselt, saates tšekist skäneeringu või pildi koos oma nime ja kontaktiga e-mailile info@felix.ee) või
13.2. posti teel, saates tšeki koos oma nime ja kontaktiga aadressil AS Põltsamaa Felix, Tallinna mnt 1, Põltsamaa 48103 (postikulud ei kuulu kompenseerimisele).

14. Kinkekoti kättesaamine toimub Omniva pakiautomaatide kaudu. Sobiv pakiautomaat tuleb valida kampaanialehel ostutšeki registreerimise käigus. Võidu korral saab varem valitud pakiautomaati vahetada teise Omniva pakiautomaadi vastu võidust teatamise ajal. 15. Auhindade pakiautomaati toimetamise eest vastutab AS Eesti Post (Omniva). Saadetisega seotud pretensioonid tuleb esitada AS Eesti Posti klienditeenindusele, tel: 661 6616 või info@omniva.ee. 16. Korraldaja kohustub kinkekotid toimetama võitja valitud pakiautomaati hiljemalt 10.juuliks 2017.

17. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas, va juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.

18. Korraldajal on õigus jätta auhind üle andmata juhul kui:
18.1. võitja ei vasta korraldaja poolt kehtestatud kampaania tingimustele,
18.2. võitja on kampaanialehel registreerides esitanud valeandmeid,
18.3. kinkekoti võitja ei ole võidutšekki või selle skäneeringut/pilti korraldajale toimetanud 1.juuliks 2017,
18.4. esitatud tšeki number ei vasta kampaanias registreeritule, on kadunud või ei ole selgelt loetav,
18.5. võitjaga ei ole hiljemalt 10.juuliks 2017 kontakti saadud.


Üldsätted

19. Korraldajalt auhinna vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka võitjapoolse loa andmisena korraldajale, kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

20. Kampaanias ei või osaleda korraldaja AS Põltsamaa Felix töötajad, samuti Tank Grupi AS ja OK Interactive’i töötajad.

21. Põltsamaa Felix ei vastuta kampaaniatoodete saadavuse üle kaubanduses.

22. Auhinna võitjatele üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.

23. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise, korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (kampaanias osaleja poolt kampaania perioodil registreerimise mittetähtaegne kohalejõudmine/kohalejõudmata jäämine; korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada mobiiltelefoni numbril või e-maili aadressil, mille osaleja on registreerides kontaktiks jätnud jne), mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

24. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.

25. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadustikule.

26. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania korraldajale märksõnaga “Felixi tarbijamäng” aadressil Tallinna mnt 1, 48103 Põltsamaa.

Kampaania lisainfo telefonil 77 66 111 tööpäeviti 9.00–16.00.

iPhone 7 võitjad

1. Kaupo Sing
2. Mari-Helen Matteus
3. Aleksander Aret
4. Krislyn Eenpere
5. Karina Sein
6. Lii Tammel
7. Raido Heinaste
8. Rainer Asuküla

Kinkekoti võitjad

01.05 - Ulle Kirotbek
02.05 - Henriko Ojaveer
03.05 - Gerli Möksi
04.05 - Johannes Sarapuu
05.05 - Madis Palu
06.05 - Kaido Kukk
07.05 - Janno Pärtna
08.05 - Kaur Kuut
09.05 - Joel Kees
10.05 - Toivo Tenno
11.05 - Raul Traks
12.05 - Madli Nurmik
13.05 - Irene Alt
14.05 - Merike Viitung
15.05 - Svetlana Namjak
16.05 - Juta Rand
17.05 - Aive Vanin
18.05 - Diana Krikontsuk
19.05 - Helle Sengbusch
20.05 - Katrin Raestik
21.05 - Meelis Pder
22.05 - Carlyn Pukk
23.05 - Egert Laas
24.05 - Liljan Sepp
25.05 - Marianne Saar
26.05 - Tiia Tint
27.05 - Ingrid Erras
28.05 - Jana Andreson
29.05 - Marika Hamburg
30.05 - Meelis Pärna
31.05 - Pille Simral
01.06 - Kristjan Mellik
02.06 - Pille Siimon
03.06 - Tiina Ahermaa
04.06 - Tiina Laaso
05.06 - KristjanPahva
06.06 - Lia Rondik
07.06 - Olesja Rajevskaja
08.06 - Juta Gordijenko
09.06 - Kristi Koppa
10.06 - Merle Lind
11.06 - Kairi Salnikov
12.06 - Jaana Vari
13.06 - Katrin Peet
14.06 - Jaanus Helde
15.06 - Matis Metsala
16.06 - Triina Linkmann
17.06 - Aare Paping
18.06 - Merike Randmäe
19.06 - Katrin Soa
20.06 - Galija Klimson
21.06 - Meinhard Meos
22.06 - Ervin Kroon
23.06 - Olga Tsernisuk
24.06 - Tiia Tubli