Ostes Felixi tomatiketšupit, võid võita iga päev 100 eurot ning cooler-koti maitsvate Felixi toodetega! Ja nii tervelt kaks kuud järjest!

Kampaania kestab 01.05.2016 kuni 30.06.2016

Täname osalemast!
Kampaania on selleks korraks läbi.

Kampaania reeglid:

1. Alates 01.05.2016 kuni 30.06.2016 toimub Felixi tarbijamäng (edaspidi kampaania), mida korraldab AS Põltsamaa Felix asukohaga Tallinna mnt 1, 48103, Põltsamaa (edaspidi korraldaja).

2. Kampaania auhindadeks on kampaanias osalejate vahel igapäevaselt, kokku 61 päeva, väljaloositavad 100 eurot koos Felixi toodetega cooler-termokotiga väärtuses 25,30 €/tk (edaspidi kinkekott). Ühe auhinna koguväärtus on 125,30 € ja auhinnafond kokku 7643,30 €.

3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

4. Kampaania auhinnaks oleva 100 euro ja kinkekoti võitmiseks tuleb kampaanias osalejal osta ükskõik milline Felixi tomatiketšup ja registreerida ostutšekki kampaanialehel www.felix.ee/jaanikampaania. Registreeritud ostutšekk tuleb alles hoida kuni kampaania lõpuni. Registreerimine kampaanialehel on tasuta. Kampaanialehel registreerimisega kinnitab kampaanias osaleja korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, soovi osaleda kampaanias ja nõustumist korraldaja poolt kehtestatud kõikide kampaania tingimustega.

5. Ajavahemikul 01.05–30.06.2016 loositakse iga päev kell 23:59 kampaanias osalejate vahel välja üks võitja, kes saab auhinnaks 100 eurot ja ühe kinkekoti. Auhinna loosimises osalevad kõik kampaania reeglitele vastavalt kodulehel registreerunud isikud.

6. Kõik ajavahemikul 1.05-31.06.2016 kampaanialehel www.felix.ee/jaanikampaania registreeritud eelneva võiduta ostutšekid osalevad loosimises kogu kampaaniaperioodi vältel. Ühte ostutšekki saab registreerida vaid ühe korra.

7. Kinkekoti ja 100 euro võitjate nimed avaldatakse internetis aadressil www.felix.ee/jaanikampaania hiljemalt loosimisele järgneval kolmandal tööpäeval. Võitjatega võetakse personaalselt ühendust ja lepitakse kokku auhinna kättesaamise koht. Kinkekoti saab kätte AS Põltsamaa Felixist (asukoht: Tallinna mnt 1, Põltsamaa), AS Kalevist (Põrguvälja tee 6, Lehmja, Rae vald, Harjumaa) või Kalev Tartu Šokolaadipoest (Poe 1/Küüni 4, Tartu) alates 9.05.2016 kuni 31.07.2016 tööpäeviti kell 09:00–16:00 võitnud ostutšeki ja isikut tõendava dokumendi esitamisel.

8. Auhinnaraha, 100 eurot kantakse üle ainult võitja isiklikule pangakontole peale võidu kirjalikku vormistamist, hiljemalt 14 tööpäeva jooksul. Auhinnaraha kättesaamiseks peab võitja avaldama AS Põltsamaa Felixile oma nime ning arvelduskonto numbri ja kinnitama allkirjaga andmete õigsust. Valesti esitatud andmete korral on Põltsamaa Felixil õigus auhinnaraha maksmata jätta. Hilisemaid pretensioone ei ole Põltsama Felix kohustatud rahuldama. Auhinnaraha ei ole võimalik sularahas välja võtta.

9. Korraldajal on õigus jätta võitjale kinkekott ja 100 eurot üle andmata, juhul kui: - võitja ei vasta korraldaja poolt kehtestatud kampaania tingimustele, - võitja pole jätnud korraldajale õigeid või korrektseid isikuandmeid, - võitja ei ole alles hoidnud selgelt loetavat ja arusaadavat ostutšekki, millel oleva numbri ta korraldajale saatis, - võitja ei ole hiljemalt 30 päeva jooksul alates aadressil www.felix.ee/jaanikampaania tema, kui võitja nime avalikustamist, avaldanud korraldajale soovi auhinda vastu võtta, - võitja ei ole korraldajalt auhinda vastu võtnud hiljemalt 31.07.2016.

10. Korraldajalt 100 euro ja kinkekoti vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka võitjapoolse loa andmisena korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

11. Kampaanias ei või osaleda korraldaja, AS Põltsamaa Felix töötajad, samuti Tank Grupi AS ja OK Interactive’i töötajad.

12. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud 100 eurot ja kinkekotti ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas, välja arvatud juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.

13. 100 euro ja kinkekoti võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadustikus sätestatud korras ja tähtaegadel.

14. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise, korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (kampaanias osaleja poolt kampaania perioodil registreerimise mittetähtaegne kohalejõudmine/kohalejõudmata jäämine; korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada mobiiltelefoni numbril või e-maili aadressil, mille osaleja on registreerides kontaktiks jätnud jne), mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

15. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.

16. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadustikule.

17. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania korraldajale märksõnaga “Felixi tarbijamäng” aadressil Tallinna mnt 1, 48103 Põltsamaa.

Kampaania lisainfo telefonil 77 66 100 tööpäeviti 9:00–16:00.

×

Võitjad:

01.05.2016 - Tarvi Uibopuu
02.05.2016 - Arvo Aun
03.05.2016 - Toivo Tõnsing
04.05.2016 - Oxana Markelaynen
05.05.2016 - Keiu Raap
06.05.2016 - Maritte Varblas
07.05.2016 - Pille Agur
08.05.2016 - Kristjan Põldmets
09.05.2016 - Laura Sirk
10.05.2016 - Jekaterina Kruusmaa
11.05.2016 - Leonhard Kukk
12.05.2016 - Kristel Naruskberg
13.05.2016 - Maarit Toome
14.05.2016 - Siim Kaevats
15.05.2016 - Juhannes Evert
16.05.2016 - Tiit Matsi
17.05.2016 - Igor Krjukov
18.05.2016 - Jaan Puusepp
19.05.2016 - Maris Ertmann
20.05.2016 - Elona Islamova
21.05.2016 - Ingrid Rohtmäe
22.05.2016 - Tom Maksimov
23.05.2016 - Imre Mooses
24.05.2016 - Kert Kustavson
25.05.2016 - Juri Gotmans
26.05.2016 - Johanna Maria Odakivi
27.05.2016 - Margus Keremäe
28.05.2016 - Marko Laurit
29.05.2016 - Kaido Kaljuvee
30.05.2016 - Ellen Matla
31.05.2016 - Õie Tiit
01.06.2016 - Tiina Jaomaa
02.06.2016 - Andres Kolbak
03.06.2016 - Kristjan-Martin Tammet
04.06.2016 - Annely Pent
05.06.2016 - Grete Vares
06.06.2016 - Helle Esna
07.06.2016 - Kerti Plakso
08.06.2016 - Ele Toomla
09.06.2016 - Helle Niine
10.06.2016 - Haiti Hiiessar
11.05.2016 - Kaire Küppar
12.06.2016 - Viivika Valvik
13.06.2016 - Härm Leete
14.06.2016 - Jarno Kalind
15.06.2016 - Juta Viinamägi
16.06.2016 - Nele Nuut
17.06.2016 - Janika Kruus
18.06.2016 - Kaisa Lütt
19.06.2016 - Riina Koolme
20.06.2016 - Teet Kuub
21.06.2016 - Marika Allik
22.06.2016 - Kairi Raba
23.05.2016 - Aadi Vatsel
24.06.2016 - Ylle Aliorg
25.06.2016 - Kristian Lättekivi
26.06.2016 - Inessa Golovanova
27.06.2016 - Katrin Pärn
28.06.2016 - Jana Luurmann
29.06.2016 - Eve Krüger
30.06.2016 - Ester Kudu
×