Kampaania reeglid


1. Alates 01.02.2018 kuni 11.03.2018 toimub Felixi tarbijamäng (edaspidi kampaania), mida korraldab AS Põltsamaa Felix asukohaga Tallinna mnt 1, 48103, Põltsamaa (edaspidi korraldaja).

2. Kampaania auhindadeks on kampaanias osalejate vahel igapäevaselt, (kokku 39 päeva) väljaloositavad Felixi rannarätikud ning peaauhind Estraveli reisivoucher 5000€ väärtuses.

3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

4. Kampaania auhindade võitmiseks tuleb kampaanias osalejal osta ükskõik milline Felixi tomatiketšup ja registreerida perioodil 01.02-11.03.2018 (k.a.) ostutšeki number kampaanialehel www.felix.ee/california

5. Registreeritud ostutšekk tuleb alles hoida kuni kampaania lõpuni. Registreerimine kampaanialehel on tasuta. Võidu korral on ostutšekk auhindade väljastamise aluseks.

6. Kampaanialehel registreerimisega kinnitab kampaanias osaleja korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, soovi osaleda kampaanias ja nõustumist korraldaja poolt kehtestatud kõikide kampaania tingimustega.

7. Perioodil 01.02-11.03.2018 loositakse iga päev kell 23:59 kampaanias osalejate vahel välja üks rannarätik. Igapäevases loosimises osalevad kõik kampaania reeglitele vastavalt kodulehel registreerunud isikud, kes on registreerunud 24 tunni jooksul enne järgmist loosimist. Ühte ostutšekki saab registreerida vaid ühe korra.

8. Kõik kampaania jooksul registreeritud ostutšekid osalevad peaauhinna loosimisel. Peaauhind, reisivoucher väärtusega 5000€, loositakse välja 12.03.2018. Peaauhinna loosimisel osalevad ka need tšekid, mis on juba võitnud rannarätiku.

9. Auhindade loosimises osalevad kõik kampaania reeglitele vastavalt kodulehel registreerunud isikud.

Võidust teatamine ja auhindade kättesaamine

10.Rannarätiku võitjate nimed avaldatakse internetis aadressil www.felix.ee/california hiljemalt loosimisele järgneval kolmandal tööpäeval.

11. Võitjatega võetakse personaalselt ühendust.

12. Peaauhind antakse võitjale üle isiklikult, auhinna väljastamise aluseks on kampaanialehel registreeritud tšeki ja isikut tõendava dokumendi esitamine.

13. Rannarätik saadetakse võitjatele Smartpost pakiautomaadi kaudu, auhinna väljastamise aluseks on kampaanialehel registreeritud tšeki esitamine, mida võitja saab teha alljärgnevalt:
13.1. elektrooniliselt, saates tšekist skaneeringu või elektroonilise foto koos oma nime ja kontaktiga e-mailile info@felix.ee või
13.2. posti teel, saates tšeki või tšeki koopia koos oma nime ja kontaktiga aadressil AS Põltsamaa Felix, Tallinna mnt 1, Põltsamaa 48103 (postikulud ei kuulu kompenseerimisele).

14. Rannaräti kättesaamine toimub Smartpost pakiautomaatide kaudu. Sobiv pakiautomaat tuleb valida kampaanialehel ostutšeki registreerimise käigus.

15. Auhindade pakiautomaatidesse kohaletoimetamise eest vastutab Smartpost (Itella Estonia OÜ).

16. Korraldaja kohustub rannarätid välja saatma hiljemalt 12.03 2018.

17. Kampaanias võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga, samuti ei hüvitata auhinna maksumust rahas, va juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.

18. Korraldajal on õigus jätta auhind üle andmata juhul kui:
18.1. võitja ei vasta korraldaja poolt kehtestatud kampaania tingimustele,
18.2. võitja on kampaanialehel registreerides esitanud valeandmeid,
18.3. võitja ei ole võidutšekki või selle skäneeringut/pilti korraldajale esitanud/toimetanud 12.03.2018.
18.4. esitatud tšeki number ei vasta kampaanias registreeritule, on kadunud või ei ole selgelt loetav,
18.5. võitjaga ei ole hiljemalt 25.03.2018 kontakti saadud.

Üldsätted

19. Korraldajalt auhinna vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka võitjapoolse loa andmisena korraldajale, kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

20. Kampaanias ei või osaleda korraldaja AS Põltsamaa Felix töötajad, samuti Tank Grupi AS töötajad.

21. Korraldaja ei vastuta kampaaniatoodete saadavuse eest kaubanduses.

22. Auhinna võitjatele üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.

23. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise, korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (kampaanias osaleja poolt kampaania perioodil registreerimise mittetähtaegne kohalejõudmine/kohalejõudmata jäämine; korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada mobiiltelefoni numbril või e-maili aadressil, mille osaleja on registreerides kontaktiks jätnud jne), mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

24. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.

25. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusele.

26. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania korraldajale märksõnaga “Felixi tarbijamäng” aadressil Tallinna mnt 1, 48103 Põltsamaa.

Kampaania lisainfo telefonil 77 66 100 tööpäeviti 9:00–16:00.