Kampaania on lõppenud!

  AUHINNAD

  REEGLID

  1. Alates 01.05.2020 kuni 30.06.2020 toimub Felixi tarbijamäng (edaspidi kampaania), mida korraldab Orkla Eesti AS, Registrikood: 11267031, Aadress: Põrguvälja tee 6, Lehmja küla, Rae vald, Harju maakond 75306 (edaspidi korraldaja).
  2.  Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
  3. Kampaania auhinnad on alljärgnevad:
   • Kamado Joe Classic II grill – 3tk
   • JBL kõlarid Charge 4 – 4tk
   • Weberi 2-osaline grillitarvete komplekt – 14tk
   • Felix rannalina – 20tk
   • 1kg Felix tomatiketšup- 1000tk
  4. Kampaania auhindade võitmiseks ja kampaanias osalemiseks tuleb osta kampaaniaetiketiga 1kg Felixi tomatiketšup, avada ketšupi esietiketi esikülg ning registreerida leitud salakood kampaanialehel www.felix.ee/jaanid Registreerimine kampaanialehel on tasuta.
  5. Pärast kampaanialehele salakoodi sisestamist, saab osaleja koheselt teada oma võidust.
  6. Kui kampaaniasse registreeritud salakood tõi võidu, tuleb ketšupi esietikett alles hoida kuni auhinna kättesaamiseni. Pärast võidust teadasaamist tuleb sisestada oma kontaktandmed vastavalt kampaanialehel toodud juhistele.
  7. Kampaanialehel registreerimisega kinnitab kampaanias osaleja korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, soovi osaleda kampaanias ja nõustumist korraldaja poolt kehtestatud kõikide kampaania tingimustega.
  8. Ühte salakoodi saab registreerida vaid ühe korra.
  9. Võidust teatamine ja auhindade kättesaamine
   Auhindu väljastatakse võitjatele kuni 5 päeva jooksul. Võitjalt palutakse informatsiooni asukoha kohta, kuhu auhind saata, samuti nõusolekut tema isikuandmete (nimi, aadress, telefon) edastamiseks transpordifirmale (kullerile). Auhind toimetatakse võitjani DPD pakiautomaadi vahendusel Eesti Vabariigi piires ühekordse tarnega.Võitja peab auhinna vastu võtma. Võitja, kes jätab auhinna vastu võtmata, kaotab õiguse auhinnale.
  10. Korraldajal on õigus jätta auhind üle andmata juhul kui:
   võitja ei vasta korraldaja poolt kehtestatud kampaania tingimustele,
   võitja on kampaanialehel registreerides esitanud valeandmeid,
  11. Üldsätted
   Korraldajalt auhinna vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka võitjapoolse loa andmisena korraldajale, kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.
  12. Orkla Eesti AS ei vastuta kampaaniatoodete saadavuse üle kaubanduses.
  13. Auhinna võitjatele üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.
  14.  Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise, korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada e-maili aadressil, mille osaleja on registreerides kontaktiks jätnud jne), mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
  15. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.
  16. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadustikule.
  17. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania korraldajale märksõnaga “Felix jaanid” aadressil: Orkla Eesti AS, Põrguvälja tee 6, Lehmja küla, Rae vald, Harju maakond 75306

  Kampaania lisainfo telefonil 77 66 100 tööpäeviti 9:00–16:00.