Kampaania reeglid


1. Alates 01.05.2018 kuni 24.06.2018 toimub Felixi tarbijamäng (edaspidi kampaania), mida korraldab Orkla Eesti AS (endise ärinimega AS Põltsamaa Felix), Registrikood: 11267031, Aadress: Põrguvälja tee 6, Lehmja küla, Rae vald, Harju maakond 75306 (edaspidi korraldaja).

2. Kampaania auhindadeks on kampaanias osalejate vahel igapäevaselt, (kokku 55 päeva) väljaloositavad Felixi toodete komplektid (edaspidi kinkekott) ning igal nädalal (kokku 7 nädalat) väljaloositavad telefonid iPhone X.

3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

4. Kampaania auhindade võitmiseks tuleb kampaanias osalejal osta ükskõik milline Felixi tomatiketšup ja registreerida perioodil 01.05-24.06.2018 ostutšeki number kampaanialehel www.felix.ee/jaanid.

5. Registreeritud ostutšekk tuleb alles hoida kuni kampaania lõpuni. Registreerimine kampaanialehel on tasuta.

6. Kampaanialehel registreerimisega kinnitab kampaanias osaleja korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, soovi osaleda kampaanias ja nõustumist korraldaja poolt kehtestatud kõikide kampaania tingimustega.

7. Kinkekoti loosimine. Ajavahemikul 01.05–24.06.2018 loositakse iga päev kell 23:59 välja üks kinkekott. Kinkekottide loosimises osalevad kõik kampaania reeglitele vastavalt kodulehel registreerunud isikud, kes on registreerunud samal päeval enne loosimise toimumist. Iga ostutšekk osaleb kinkekoti loosis ühe korra.

8. Kõik nädala jooksul kinkekoti loosimisel osalenud ostutšekid osalevad ka iPhone X loosimisel. Üks iPhone X loositakse välja kampaania jooksul igal esmaspäeval, v.a. viimane loosimine, mis toimub pühapäeval 24.juunil. Kokku toimub iPhone X loosimine 7-l korral.
Loosimised toimuvad järgnevatel kuupäevadel:
7.mai, 14.mai, 21.mai, 28.mai, 4.juuni, 11.juuni ja 24.juuni (kl 23:59).
Igal loosimisel osalevad enne loosimist nädala jooksul registreeritud ostutšekid. Viimasel loosimisel osalevad ostutšekid mis on registreeritud vahemikus 11.-24.juuni. Ühte ostutšekki saab registreerida vaid ühe korra. Erinevate ostutšekkidega võib registreeruda mitu korda.

9. Auhindade loosimises osalevad kõik kampaania reeglitele vastavalt kodulehel registreerunud isikud.


Võidust teatamine ja auhindade kättesaamine

10. Telefoni ja kinkekoti võitjate nimed avaldatakse internetis aadressil www.felix.ee/jaanid hiljemalt loosimisele järgneval kolmandal tööpäeval.

11. iPhone X võitjatega võetakse personaalselt ühendust ja lepitakse kokku auhinna üleandmine. Kinkekoti võitjatega eraldi ühendust ei võeta, auhind saadetakse Smartposti vahendusel.

12. Telefon antakse võitjale üle isiklikult, auhinna väljastamise aluseks on kampaanialehel registreeritud tšeki ja isikut tõendava dokumendi esitamine auhinna vastuvõtmisel.

13. Kinkekott saadetakse võitjatele Smartpost pakiautomaadi kaudu, auhinna väljastamise aluseks on kampaanialehel registreeritud tšeki esitamine, mida võitja saab teha alljärgnevalt:
13.1. elektrooniliselt, saates tšekist skäneeringu või foto (sobib mobiiliga tehtud foto) koos oma nime ja kontaktiga e-mailile siiri.vare@orkla.ee või
13.2. posti teel, saates tšeki koos oma nime ja kontaktiga aadressil:
Orkla Eesti AS, Põrguvälja tee 6, Lehmja küla, Rae vald, Harju mk 75306 Märgusõnaga: Felix jaanid (postikulud ei kuulu kompenseerimisele).

14. Kinkekoti kättesaamine toimub Smartpost pakiautomaatide kaudu. Sobiv pakiautomaat tuleb valida kampaanialehel ostutšeki registreerimisel.

15. Auhindade pakiautomaati toimetamise eest vastutab Itella SmartPOST OÜ. Saadetisega seotud pretensioonid tuleb esitada Itella SmartPOST OÜ: tel. 53 495 775 (E-R 9:00-21:00; L-P 10:00-20:00) või info@smartpost.ee

16. Korraldaja kohustub kinkekotid välja saatma hiljemalt 8.juuliks 2018.

17. Kampaanias osalejate poolt võidetud auhindu ei asendata teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas, va juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.

18. Korraldajal on õigus jätta auhind üle andmata juhul kui:
18.1. võitja ei vasta korraldaja poolt kehtestatud kampaania tingimustele,
18.2. võitja on kampaanialehel registreerides esitanud valeandmeid,
18.3. kinkekoti võitja ei ole võidutšekki või selle skäneeringut/fotot korraldajale toimetanud 2.juuliks 2018,
18.4. esitatud tšeki number ei vasta kampaanias registreeritule, on kadunud või ei ole selgelt loetav,
18.5. võitjaga ei ole hiljemalt 10.juuliks 2018 kontakti saadud.


Üldsätted

19. Korraldajalt auhinna vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka võitjapoolse loa andmisena korraldajale, kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

20. Kampaanias ei või osaleda korraldaja Orkla Eesti AS töötajad.

21. Orkla Eesti AS ei vastuta kampaaniatoodete saadavuse üle kaubanduses.

22. Auhinna võitjatele üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.

23. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise, korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (kampaanias osaleja poolt kampaania perioodil registreerimise mittetähtaegne kohalejõudmine/kohalejõudmata jäämine; korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada mobiiltelefoni numbril või e-maili aadressil, mille osaleja on registreerides kontaktiks jätnud jne), mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

24. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.

25. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadustikule.

26. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania korraldajale märksõnaga “Felix jaanid” aadressil: Orkla Eesti AS, Põrguvälja tee 6, Lehmja küla, Rae vald, Harju maakond 75306

Kampaania lisainfo telefonil 77 66 100 tööpäeviti 9:00–16:00.Informatsioon Orkla Eesti AS isikuandmete töötlemise kohta.

Orkla Eesti AS vastutab Teie isikut puudutavate andmete töötlemise eest ja me lubame neid käsitleda vastutustundlikult.

Isikuandmete kasutamise eesmärk on Teie päringule vastamine või Teie tellitud teenuste või toodete tagamine. Kui olete andnud nõusoleku, siis võime Teie andmeid kasutada ka meie kommunikatsiooni parandamiseks Teiega või meie toodete ja teenuste paremaks muutmiseks (täpsem info nõusoleku andmisel).

Teie isikuandmete seadusliku kasutamise aluseks on vajadus sõlmida Teiega leping, mis on meie legaalne kohustus või see, et olete väljendanud oma nõusolekut nimetatud andmetöötluse läbiviimiseks.

Kustutame Teie isiklikud andmed koheselt kui oleme käsitlenud Teie päringu, täitnud Teiega sõlmitud lepingu tingimused, mille järgselt meie seadusest tulenev kohustus andmetöötluseks katkeb või kui võtate tagasi nõusoleku, võttes selleks meiega ühendust nii nagu eelnevalt kirjeldatud.

Alternatiivina kustutamisele võime andmetest eemaldada need osad, mis lubavad teid identifitseerida läbi nende andmete, mis tähendab, et andmed ei ole enam mingil moel seostatavad Teie isikuga. Sellist anonüümset infot võime kasutada oma andmebaasides, et teha analüüse ja statistikat Orkla turunduse ja toodete paremaks muutmiseks ja arendamiseks, et need vastaksid enam tarbijate eelistustele ja vajadustele.

Palun võtke meiega ühendust meiliaadressil poltsamaa.felix@orkla.ee kui soovite meie poolt säilitatud isikuandmetele ligipääsu, nende väljastamist, parandamist või kustutamist. Samuti on teil õigus avaldada vastuväide, nõuda piiranguid või võtta tagasi oma nõusoleku(d) mistahes ajahetkel. Teadmiseks: võite alati pöörduda ka Eesti Andmekaitse Inspektsiooni kui soovite esitada oma isikuandmete töötlemist puudutava kaebuse.